fbpx

Lazer Göz Ameliyatı

Lazer göz ameliyatı halk arasında göz derecelerini sıfırlamak amacıyla kullanılan excimer lazer ve femtolazer teknolojilerini ifade etmektedir. Lazer göz ameliyatı günümüzde dünyada en sık uygulanan operasyonlardan bir tanesidir. Sonuçları oldukça iyidir. Göz lazer ameliyatının farklı tipleri vardır. Herkesin göz yapısı tüm yöntemlere uygun değildir. Peki, günümüzde sık kullanılan lazer göz ameliyatı yöntemleri nelerdir? Öncelikle sık sorulan lazer göz ameliyatı fiyatları konusuna değinelim. Günümüzde göz çizdirme ifadesi ile lazer göz ameliyatı kastedilmektedir.

Lazer Göz Ameliyatı Fiyatları

Lazer göz ameliyatı fiyatları birçok faktörden etkilenmektedir. Uygulanacak lazer tekniği, kullanılacak lazer cihazlarının teknolojileri, operasyonu uygulayan hekim ve operasyonun yapıldığı hastane lazer göz ameliyatı fiyatları üzerinde çok etkilidir. Lazer göz operasyonu bir cerrahi operasyondur. Bu operasyonun metalaştırılmaması gerektiğini düşündüğümüzden ve ayrıca farklı merkezler arasında önemli fiyat farklılıkları olabildiğinden burada somut bir fiyattan bahsetmeyi uygun bulmuyorum.

Lazer Göz Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir?

Lazer göz ameliyatı tek bir operasyon değildir. Bazı çeşitleri vardır. Günümüzde sık kullanılan yöntemler PRK, No-Touch (trans-PRK), LASİK ve Smile lazer yöntemleridir. Bu yöntemlerden herhangi biri tüm yönleriyle diğerlerinden üstün değildir. Lazer operasyonlarını genel olarak iki farklı başlık altında inceleyebiliriz. Yüzeyel lazer yöntemleri ve derin lazer yöntemleri. Yüzeyel yöntemler PRK ve No-Touch, derin yöntemler ise LASİK ve Smile lazer yöntemleridir

Lazer Göz Ameliyatı

Yüzeyel Lazer Göz Ameliyatı Yöntemleri

Yüzeyel yöntemler PRK ve no-touch lazer (dokunmadan lazer) yöntemleridir. Yüzeyel yöntemlerde gözün kornea tabakasının en üst kısmında bulunan epitel hücre tabakası uzaklaştırılır ve açığa çıkan kornea dokusuna lazer uygulanarak kornea yeniden şekillendirilir. Yüzeyel yöntemlerde bahsedilen epitel hücre tabakasının ortadan kaldırılma yöntemine göre lazer yönteminin adı değişmektedir. Epitel hücre tabakası mekanik yollarla ya da alkol kullanılarak kaldırılabilir. Diğer bir yöntem ise epitel hücre tabakasının lazerle ortadan kaldırılmasıdır. Mekanik ya da alkol ile kaldırılırsa yöntemin adı PRK, lazerle ortadan kaldırılırsa trans-PRK (no-touch) adı verilir.

PRK ve No-Touch Yöntemleri Hakkında Ne Düşünüyorum?

No-touch yöntemi günümüzde dokunmadan lazer şeklinde reklamı çokça yapılan bir yöntemdir. Ancak no-touch ile klasik PRK yöntemi arasında önemli bir fark olmadığını düşünüyorum. Lazer konusunda bilgi sahibi olmayan hastalar için göze dokunulmadan yapılan bir işlem olması nedeniyle çokça reklamı yapılmaktadır. Bu metnin yazarı olan Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan günlük pretiğinde genellikle klasik PRK yöntemini daha sık kullanmaktadır.

Derin Lazer Göz Ameliyatı Yöntemleri

Derin lazer göz ameliyatı yöntemleri LASİK ve Smile yöntemleridir. Derin yöntemlerde yüzeyel yöntemlerde olduğu gibi kornea yüzeyindeki epitel hücre tabakası uzaklaştırılmaz. LASİK yönteminde kornea yüzeyinde epitel hücre tabakasını da içine alan bir tabaka lazerle ya da mikrokeratom adı verilen yöntemle kaldırılır ve ortaya çıkan kornea dokusuna lazer uygulanılır. Daha sonra kaldırılan tabaka tekrar yerine yatırılır.
Smile lazer yönteminde ise korneanın iç dokusunda bir tabaka belirlenir ve lazerle etrafına kesi atılır. Daha sonra korneada açılan küçük bir kesiden girilerek sınırları belirlenen lentikül adı verilen doku kornea dışına alınır.

LASİK ve Smile Yöntemleri Hakkında Ne Düşünüyorum?

LASİK ve smile yöntemlerinin sonuçlarını karşılaştıran birçok bilimsel çalışmada aralarında ciddi bir fark bulunmamıştır. Kısa dönemde yöntemler arasında bazı açılardan bulunan farkların uzun dönemde ortadan kalktığını gösteren bulgular vardır.
Smile lazer yönteminde kesinin çok küçük olduğu ile ilgili reklamları yapılmaktadır. Aslında bu doğru değildir. Tam tersine smile lazer yönteminde kornea içinde yapılan kesi LASİK’in iki katıdır. Oluşturulan lentikül parçasının korneadan çıkarılırken oluşturulan kesi yeri ise küçüktür.

Lazer Göz Ameliyatı Sonrası Dönem Nasıl Geçer?

Lazer göz ameliyatı sonrası dönem uygulanan yöntemle ilişkilidir. Yüzeyel yöntemler olan PRK ve no-touch lazer yöntemlerinde lazerden sonra 1-3 gün gözde yanma, batma ve sulanma şikayetleri ortaya çıkar. Bunun nedeni yüzeyel yöntemlerde uzaklaştırılan epitel hücre tabakasından sonra kornea dokusunun hava ile temas etmesidir. Bu yöntemlerde uzaklaştırılan epitel hücre tabakası operasyondan sonra çoğalarak uzaklaştırılan kısmı 2-3 günde kapatırlar ve batma, yanma, sulanma şikayetleri ortadan kalkar. Hasta bir kaç gün-hafta hafif bulanık görebilir ve günler geçtikçe görme seviyesi artar.
Derin yöntemler olan LASİK ve smile lazer yöntemlerinde ise batma, yanma, sulanma şikayetleri operasyondan sonra bir kaç saat olur ve şiddeti yüzeyel yöntemlere göre çok daha azdır. Derin yöntemlerde genellikle 1. gün hasta iyi görmektedir.

Scroll to Top
LAZER OPERASYONLARINDA
% 10 İNDİRİM

15 KASIM 2023 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR!

DOÇ. DR. FATİH ÇAKIR GÜNDOĞAN

Sitemizi ziyaret ederek KVKK ve çerez kullanım politikamızı kabul etmiş sayılıyorsunuz.